Quantum Bullion

Profil Lembaga Quantum Bullion
Exchange Board ("QBEB")
merupakan platform gerbang utama bagi pasaran perdagangan,
pelaburan dan perniagaan bullion antarabangsa di seluruh dunia.

Quantum Bullion
Exchange Board

QBEB merupakan platform gerbang utama bagi pasaran perdagangan, pelaburan dan perniagaan bullion antarabangsa di seluruh dunia.

Tujuan utama QBEB adalah untuk menjadi Pertubuhan Komoditi Emas Shariah bertaraf dunia yang pertama bagi mewujudkan rangkaian peluang pelaburan dan perdagangan bullion antarabangsa tanpa had, selamat dan telus.

Hubungi kami