Quantum Bullion Exchange Board

Profil Lembaga

Quantum Bullion Exchange Board

Quantum Bullion Exchange Board (QBEB) ialah komuniti tertutup yang diperkasakan oleh Quantum Metal Bullion dengan niat untuk menyokong ahli dan perunding kami dalam merealisasikan impian mereka melalui ekosistem Quantum Metal (QM).

Untuk melindungi pasaran perdagangan Bullion Shariah yang lebih ekonomi, berdaya saing dan selamat dengan akses kemudahan di hujung jari.

Untuk memelihara kepentingan anggota dan menjana kekayaan di kalangan ahli melalui digitalisasi.

Untuk menyantuni lebih ramai keluarga anggota agar mendapat pembebasan kewangan melalui akses yang mudah bagi memiliki bullion fizikal dan digital dimana jua.

Objektif Lembaga

Memperkukuhkan peranan pengurusan pertubuhan dalam sektor perdagangan bullion dan pelaburan di seluruh dunia;

Mewujudkan peluang perniagaan dan pelaburan untuk ahli agar menjadi sebahagian daripada Komuniti Pertubuhan Syariah;

Untuk berkongsi kepakaran mengenai strategi perniagaan bullion, mewujudkan kempen kesedaran, rancangan simpanan yang sistematik, melaksanakan projek bantuan CSR dan pertukaran idea yang komprehensif antara ahli yang berdaftar.

Quantum Bullion Exchange Board

Quantum Bullion Exchange Board (QBEB) ialah komuniti tertutup yang diperkasakan oleh Quantum Metal Bullion (dengan niat untuk menyokong ahli dan perunding kami dalam merealisasikan impian mereka melalui ekosistem Quantum Metal (QM).

HUBUNGI KAMI